13 Nisan 2016 Çarşamba

MEB de eğitimde yeni dönem

Yazanın yalancısıyım. Kontrol etme zamanım olmadı. Aynen aktarıyorum.

Okulu Yeniden Yapılandırmak - Çağdaş Eğitim Modeli
STEM OKULU

Akademik Gelişim, Sosyal Gelişim, Dil Gelişimi, Zekâ ve Yetenek Gelişimi için Disiplinler Arası ve Bütünleşik Eğitim

Hüseyin ÖZKAN* 

Giriş

Dünya ekonomik sistemi yeniden yapılanmanın eşiğindedir. 4.0 dijital Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan bu devrim, bilişim teknolojileri ve endüstriyi bir araya getirmek olarak kısaca ifade edilebilir. Her zaman değişimlerin ateşleyicisi teknolojide yapılan yenilikler olmuştur. Eski teknolojinin üretim biçimi ile yoluna devam etmek isteyenler ya da üretim araçlarını yeni gelişen teknolojiye göre yenileyemeyen işletmeler iflasını açıklamak zorunda kalmakta ve dev boyutta da olsa kapılarına kilit vurmak durumunda kalmaktadır. Günümüzde Dünya bu dönüşümün sancılarını yaşamaktadır. Günü karşılamakta yetersiz kalan tezin, antitezi dünyamızı zorlamakta yeni bir senteze ulaşarak krizi sonlandırmanın savaşımı verilmektedir. Gelişmiş ülkeler yeni gelişen teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için her türlü yatırımı yapmaktadırlar. Artık çağımız dijital makine üretimi çağıdır. Artık makinelerin üretim alanında birbiriyle konuşacağı bir çağa evirilmekteyiz. Elbette bu diyalektik sürecin sancılı çalkantılardan sonra evirileceği ekonomik ve siyasi yeni bir yapılanma ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra bu dönüşüm aynı zamanda dünyanın ve dünya ekonomik sistemine entegre olmuş ülkelerin de siyasi ekonomik hayatlarında bir takım değişime gitmelerine neden olacaktır.

Devamı için TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder